Jachthaven de Maas

Historie

Het gebeurt niet zo vaak dat een dorp naar de overkant van de rivier verhuist. Toch is dat het geval geweest met het kleine rivierdorp Alem. Dit gebeurde door de loop van de Maas te verleggen.

Op 11 juni 1935 is het moment dat de bochtafsluiting van de Maas bij Alem tot stand komt.


Alem komt zodoende op een schiereiland te liggen, en de enige manier om het pittoresk dorpje te bereiken is over de Jan Klingenweg of via het pont van Maren Kessel.

Na de Maasomlegging ontstond er zowel aan de Alemse kant als aan de kant van Kerkdriel, een dode maasarm.
Deze werden na de oorlog gebruikt door het ministerie van Oorlog, om er munitieschepen neer te leggen.

Maar in de jaren '70 verdwenen deze, en ontstond er aan beide zijde een recreatie gebied. 

Kort daarop verhuisde de eerste eigenaar zijn restaurants- annex kantoorschip van Kerkdriel naar Alem. En heeft daar de eerste grondsteen gelegd voor de huidige jachthaven.

Aan het drijvende restaurantschip in de volksmond "Botel" genoemd en van oorsprong een oud kolenschip "De Tiel II" werden een paar steigers bevestigd.


Op 2 juni 1977, de haven is intussen van eigenaar veranderd, is de heropening van de jachthaven. De nieuwe eigenaar, dhr.Jansen, heeft dan heel wat werk moeten verrichten. De hernieuwde haven biedt plaats voor 170 jachten en er is een helling gemaakt om jachten uit het water te halen. 
Fam. Mom werd in 1981 eigenaar van de jachthaven. Zij hebben in 1997 het drijvend "Botel" voorzien van een nieuwe broek.
Een ruim 30 meter lang en 12 meter brede stalen bak werd onder het vroegere kolenschip geschoven. Om dat mogelijk te maken werd in het ruim 55 ton wegende gevaarte zoveel water gepompt dat het voldoende diepgang kreeg. Nadat de bak onder het botel op de juiste plaats lag, werd het leeggepompt en kreeg het botel als het ware een tweede huid.
      
    
    


De nieuwe broek was nodig omdat het onderwaterschip versleten was. Aangezien de tocht naar een scheepswerf niet zonder risico was, werd er besloten voor deze aanpak.

Een van de oorspronkelijke uitgangspunten van Jachthaven De Maas is altijd respect voor de natuur geweest. De haven ligt midden in het groen. IJsvogeltjes vliegen af en aan en het is niet ongebruikelijk om een ooivaar te zien staan.
Je kunt allerlei vogels zien op het water: futen, aalscholvers, eenden zoals een tafeleend, kuifeend en wintertaling. Het water is zeer helder en in de zomer één groot aquarium.

    

Op 29 maart 2000 namen wij, Jan en Suze Bosma, het roer over van Toos en Henk Mom. Diverse steigers zijn in de jaren vernieuwd.
Het aantal ligplaatsen is gestegen  naar 250 , waarvan 60 voor de verkoop van jachten.

© Copyright - Jachthaven de Maas - Sitemap